Nätverksträff för sjuksköterskor/arbetsterapeuter

Denna dag vänder sig till sjuksköterskor/arbetsterapeuter som arbetar med kognitiva utredningar (minnesutredningar) på vårdcentraler i Skåne

Syftet med regelbundna nätverksträffar är kontinuerlig kompetenshöjning, informationsspridning samt att dela med sig av egna erfarenheter.

Utbildare
Annsofie Svensson, legitimerad sjuksköterska

Målgrupp
Sjuksköterskor och arbetsterapeuter som arbetar med kognitiva utredningar på vårdcentraler i Skåne. Nätverksträffen riktar sig till personal i Skåne.

30 platser. Förmiddags– och eftermiddagskaffe samt mingellunch ingår.

Tid: kl. 9-15

Observera att anmälan är bindande. Utebliven närvaro debiteras med 500 kr. Platsen går att överlämna till annan person.

Kunskapscentrum demenssjukdomar är en regional verksamhet med ett regionalt uppdrag. Våra utbildningar vänder sig till personal i Skåne.