Migration, hälsa och matvanor - hur samtalar vi på bästa sätt?

Dietisternas Riksförbund tillsammans med Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention i Region Skåne bjuder in till en kostnadsfri, nationell fortbildningsdag för dietister och övrig vårdpersonal som syftar till att lära oss mer om hur vi utforskar matvanor och erbjuder stöd till patienter, oavsett kulturell eller geografisk bakgrund.

Under dagen kommer bland annat Richard Tellström, etnolog och docent i måltidskunskap, att föreläsa om hur kulturella och etniska identiteter påverkar vad människan väljer att äta och varför vi väljer bort livsmedel som skulle kunna vara bra. Tellström undersöker bland annat varför människan plockar samman en matkultur för sig och varför ätandet förändras genom vår levnad, åldrar och när vi flyttar oss över landet och världen.

Senare under dagen kommer vi även att få ta del av föreläsningar så som hälsolitteracitet, tolksamtal och aktuella forsknings- och implementeringsprojekt ur ett migrationsperspektiv.

Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår.
Lunch ordnas på egen hand.

Program Migration, hälsa och matvanor
Obs anmälan är bindande!

Datum: 27 nov, kl. 9-16
Plats: Jubileumsaulan, Malmö

Varmt välkommen med din anmälan!