Matvanor, alkohol och cancer

RCC Syd och Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention bjuder in till en eftermiddag med fokus på matens och alkoholens betydelse i primär- och sekundärprevention av cancer.

Vi fördjupar oss i matvanor och kostråd för primär- och sekundär cancerprevention samt under pågående cancerbehandling. Vi går också genom hur de råd vi ger under pågående behandling kan skilja från dem vi ger i förebyggande syfte.

Eftermiddagen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap, samt få råd och tips om hur vi bäst samtalar om mat- och alkoholvanor med våra patienter och vilket stöd som finns att erbjuda.

Matvanor
Vad vet vi om sambandet mellan det vi äter och risken att utveckla cancer? Vad baseras kostråden på och hur ser evidensläget ut? Hur skiljer sig kostråden mellan prevention och behandling åt? Hur säkerställer vi bästa möjliga nutritionsstatus under behandling? Vilka råd bör vi ge till våra patienter efter avslutad behandling för att minska risken för återfall?

Alkohol
Hur ser sambandet mellan alkohol och cancer ut och vilka rekommendationer bör vi ge till våra patienter? Hur samtalar vi lättast om alkohol och hur kan vi identifiera ett riskbruk? Vilket stöd kan vi erbjuda patienter som vill minska sin konsumtion?

Medverkande
Elisabeth Nilsson, sakkunnig alkohol, Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention

Anna Stubbendorff, sakkunnig matvanor, Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention

Klara Nypelius-Standley, dietist på Cancerrehabiliteringsmottagningen, SUS Malmö

Målgrupp
Kontaktsjuksköterskor, behandlingssjuksköterskor och teamet runt patienter med cancer.

Datum: 17 september kl. 13-16, Malmö

Övriga städer och datum:

Varmt välkommen med din anmälan!