Lunchwebbinarium om nytt vårdprogram levnadsvanor

Implementering av nytt nationellt vårdprogram i Region Skåne.
  • Vad är nytt jämfört med Region Skånes nuvarande vårdprogram?
  • Vad innebär detta för hälso- och sjukvården i Region Skåne?
  • Vad finns det för tillgängliga kortversioner, utbildningar, material och verktyg som kan underlätta implementering?

I januari 2022 så lanserades Sveriges första nationella vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor. Enligt beslut i Region Skånes kunskapsstyrningsråd så implementeras nu det nationella vårdprogrammet i Skåne och ersätter nuvarande regionala vårdprogram för levnadsvanor. Under webbinariet kommer vi presentera vilka nyheter det innebär för Region Skånes verksamheter och hur levnadsvanearbetet kan anpassas och utvecklas. 

Det nationella vårdprogrammet hittar du via följande länk:

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling

Varmt välkommen med din anmälan!