LUFT - Sveriges största och viktigaste konferens inom det tobaksförebyggande området

Välkommen till en digital konferens som riktar sig till alla som arbetar med och berörs av tobaksfrågan.

Under dagen får du ta del av viktiga perspektiv på tobaksfrågan där de mest aktuella frågorna ges utrymme och presenteras av kunniga föreläsare och forskare. LUFT-konferensen kom till för att ge den viktiga tobaksfrågan utrymme och sprida aktuell forskning, dela erfarenheter och motivera alla som arbetar tobaksförebyggande. Målet är att alla barn i framtiden ska förbli alt. nikotinfria.

Genom åren har LUFT vuxit och lockat tusentals deltagare från olika verksamheter i både Sverige och Norden. Vi har också haft internationellt erkända föreläsare som gäster som inspirerat.

För mer info och program, besök LUFTs hemsida:
LUFT-konferens 2021

Målgrupp: Konferensen riktar sig till alla som arbetar med och berörs av tobaksfrågan som exempelvis förtroendevalda, tjänstepersoner, personal inom vård och skola m.fl. Personer med anknytning till tobaksindustrin har inte möjlighet att delta.

Program LUFT 2021

Datum och tid: 9 sep kl. 9-16

Varmt välkommen med din anmälan!