Lokal fortbildning för allmänläkare NV Skåne

Lokal fortbildning för allmänläkare arrangeras av AKO Skåne. Dagen handlar bland annat om Barnafrid, medicinsk osäkerhet och exokrin pankreasinsufficiens med mera.

Välkommen till ännu en fullspäckad fortbildningsdag för allmänläkare i NV Skåne!

Fortbildningsdagen kommer att ges i digital form med frågestund via Teams efter varje föreläsning. Länk samt instruktioner skickas inför fortbildningsdagen ut via mejl till den e-postadress du angivit vid anmälan.

Samma program ges vid två dagar, onsdagen den 28 april och torsdagen den 6 maj. Du kan anmäla dig till förmiddag ena dagen och eftermiddag andra dagen om du önskar. 

Anmälan är viktig, länk och information om Teamsmöten skickas ut till den e-postadress du angivit vid anmälan. Om du önskar anmäla dig men anmälningsformuläret inte längre är kvar här nedan, kontakta ako@skane.se 

OBS! Om du redan anmält dig och önskar byta dag måste detta meddelas till ako@skane.se 

Kontaktperson för fortbildningstillfället: Johanna Kollin