Likarättskurs hösten 2024

I din framtida roll som certifierad likarättsambassadör i Region Skåne kommer du, efter genomgången utbildning, aktivt kunna föra ut kunskap om likarätt på din arbetsplats.

Kurs i likarätt som kan leda till certifiering. Utbildningen är tvärprofessionell, det vill säga öppen för alla yrkesgrupper i Region Skåne.

Omfattning

Utbildningen omfattar två heldagars kurs på schemalagd tid. Det är en grundkurs som en start på att lära sig om likarätt. Det finns 30 kursplatser, först till kvarnprincipen gäller.
Det är en regionövergripande utbildning med central finansiering, det vill säga du och din arbetsplats betalar inget själv. Arbetsplatsen debiteras däremot med 7 500 kronor vid oanmäld frånvaro.  Vi utgår ifrån att din chef har sagt OK till din anmälan.

För dig som önskar certifiering är den totala utbildningstiden fem dagar. Utöver grundkursen krävs att du deltar i Stora Likarättsdagarna (gemensam dag ett och ett fördjupningsspår dag två). Därtill krävs deltagande vid någon fortbildningsdag.

Certifierad Likarättsambassadör (likaratt.nu)

Mål

Vårt mål är att alla ska känna sig absolut välkomna till Region Skåne, både medarbetare och medborgare. Utbildningen har genomgripande en tydlig koppling till diskrimineringslagen samt till Region Skånes policy om ”Lika rättigheter och möjligheter”.

Utbildningens innehåll, inledande grundkurs

  • Mänskliga rättigheter
  • Diskrimineringslagen
  • Aktiva åtgärder
  • Normer, normkritik och ”normkonflikter”
  • Bemötande av patienter och kollegor
  • Skrivuppgift som ges tid för att genomföra under utbildningsdag 1, denna används sedan som underlag för diskussion vid
    utbildningsdag 2

Tid

Båda dagarna från 08.30 till cirka 15.30.

Kursansvarig

Ola Björgell, regionöverläkare med ansvar för Likarättsarbetet i Region Skåne.

Kurssekreterare

Karin Andersson, handläggare Likarätt, Region Skåne.

Kursledare

Kursledare från Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne.