Inbjudan till ST-kurs i Läkemedel

Vi välkomnar dig som är ST-läkare i Region Skåne till en regionövergripade kurs i Läkemedel.

Bakgrund, målgrupp och mål
Efter inventering har det framkommit att det finns ett behov av en kurs i Läkemedel. Kursen är i första hand avsedd för ST läkare som behöver genomgå kurs för att kunna ansöka om specialistkompetens senast augusti 2021. Om det finns platser kvar när denna grupp prioriterats erbjuds även plats till de vars ST pågår längre.

Innehåll
Se kursbeskrivningar nedan, inkl. delmål

Covid-19
Kursen består dels av en web-baserad utbildningsdag och dels av en fysisk kursdag i stor lokal där vi har möjlighet att hålla avstånd. Det finns 50 kursplatser, vi följer Folkhälsomyndighetens gällande riktlinjer vid tiden för publicering av kursinbjudan. Har en några som helst infektionssymtom stannar en självklart hemma.

Kursbeskrivning Läkemedel, kurstid 2 dagar
Delmål b3 i ST 2015

Kursen genomförs under två dagar, där föreläsningar kombineras med web-baserade element samt självstudier. Deltagande i föreläsningar, förberedande självstudier baserade på patientfall samt inlämning av skriftlig reflektion är obligatoriska moment för att erhålla kursintyg. Första kursdagen är web-baserad medan andra kursdagen blir på plats fysiskt i Jubileumsaulan, Konferenscentrum SUS Malmö.

Instuderingsmaterial och instruktion till inlämningsuppgiften kommer att skickas ut i god tid innan kursstart.

Kursansvarig är Margareta Reis, klinisk farmakologi, Region Skåne