Kvalitetsregisterdag i södra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionens samverkansgrupp för kvalitetsregister anordnar en kvalitetsregisterdag.

Preliminärt program

  • Kvalitetsregister - en del i den nya strukturen för kunskapsstyrning och ett stöd i uppföljningen av standardiserade vårdförlopp (SVF)
  • Vad kräver lagen? Om patientens rättigheter och om möjligheter att samla data på nationell nivå
  • Vad kan vi lära av hur man arbetar med kvalitetsregister och kunskapsstyrning på cancerområdet?
  • Exempel på hur kvalitetsregisterarbete förbättrar vården bland annat med rapport från RiksSår
  • Kvalitetsregistrens roll i omställningen till framtida digitala vårdinformationsmiljöer
  • Paneldebatt

Anmälan

Anmälan görs via e-post till charlotte.romfors@skane.se.