Nationella demensstrategin - fokus på samverkan (livestreaming)

I Sverige finns en nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom. Det finns även ett standardiserat insatsförlopp efter demensdiagnos och i höst har vi även ett standardiserat vårdförlopp och nationella målnivåer på plats. Med anledning av detta arrangerar Region Skånes Kunskapscentrum demenssjukdomar en heldag kring dessa ämnen.

Nyhet!

För att kunna interagera med tittarna i realtid där möjlighet kommer att finnas att ställa frågor så kommer vi att livesända denna dag.

Länk till vår livesändning kommer att ligga på vår hemsida. Dagen kommer också att filmas och sändas i efterhand. Länk till inspelat material kommer att finnas på vår hemsida när programmet är färdigredigerat. Båda länkarna kommer att skickas till alla anmälda via epost.

Medverkar gör bland annat:

  • Stefan Brené, övergripande ansvarig för Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen
  • Christer Neleryd, sakkunnig, Socialstyrelsen
  • Madelene Johanzon, ordförande PSVF, ordförande NPO Äldres hälsa
  • Anne Ekdahl, ordförande PSVF, ordförande RPO Äldres hälsa
  • Daniel Lilja, avdelningschef Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Konferensen kommer att öppnas av Gilbert Tribo, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne och den riktar sig främst till chefer och personer som arbetar med verksamhetsutveckling inom området samt politiker i kommuner och regioner.

Program