Kognitiv testning och strukturerat arbetssätt runt personer med kognitiv svikt/demenssjukdom//INSTÄLLD

Kunskapscentrum demenssjukdomar erbjuder två olika utbildningstillfällen riktade specifikt mot vårdcentraler i Skåne.

UTBILDNINGSDAGEN ÄR INSTÄLLD

Hänvisning till Aktuellt under Kunskapscentrum demenssjukdomars hemsida

Syftet är att bidra med verktyg, kunskap och inspiration för att möjliggöra ett arbetssätt utifrån de nationella styrdokumenten: Vård och omsorg vid demenssjukdom, Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom samt Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom.

  1. Utredning, diagnostik och behandling av personer med kognitiv svikt/demenssjukdom - 2 november (del 1) INSTÄLLD
  2. Kognitiv testning och strukturerat arbetssätt runt personer med kognitiv svikt/demenssjukdom - 25 november (del 2) INSTÄLLD

Kurserna är fristående. Vill du gå båda utbildningarna så görs anmälan separat till varje utbildningstillfälle.

Del 2 - den 25 november kl. 8:30-16, Kognitiv testning och strukturerat arbetssätt runt personer med kognitiv svikt/demenssjukdom (INSTÄLLD)

En utbildningsdag om vårdcentralens roll i vårdkedjan under sjukdomsprogressen samt förståelse för såväl den basala demensutredningens innehåll som den kognitiva testningens roll. Syftet är att stärka dig i rollen som testledare vid utförande av kognitiva test och/eller som ansvarig för utredning av kognitiv svikt/demenssjukdom.  

Målgrupp

Läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller andra professioner som är delaktiga i den kognitiva utredningen på vårdcentralen.

Föreläsare
Annsofie Svensson, leg sjuksköterska, vårdutvecklare
Andreas Jönsson, silviasjuksköterska, äldrepedagog
Rozita Torkpoor, leg sjuksköterska, vårdutvecklare

Antal platser: 24
Kostnadsfritt. Uteblivet deltagande debiteras med 500 kr exklusive moms. Frukost, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Kunskapscentrum demenssjukdomar är en regional verksamhet med ett regionalt uppdrag. Våra utbildningar vänder sig till personal i Skåne, men också till personal utanför Skåne. Dock tas en extra avgift för personal utanför Skåne. Personal utanför Skåne sätts upp på reservlista och blir kontaktade efter att anmälningstiden har gått ut och får delta i mån av plats.