Kognitiv testning och strukturerat arbetssätt runt personer med kognitiv svikt/demenssjukdom

Kunskapscentrum demenssjukdomar erbjuder två olika utbildningstillfällen riktade specifikt mot vårdcentraler i Skåne.

Syftet är att bidra med verktyg, kunskap och inspiration för att möjliggöra ett arbetssätt utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom samt det regionala vårdprogrammet för sjukdomar med varaktig kognitiv svikt.

  1. Utredning, diagnostik och behandling av personer med kognitiv svikt/demenssjukdom - 20 oktober 2020.
  2. Kognitiv testning och strukturerat arbetssätt runt personer med kognitiv svikt/demenssjukdom - 2 juni 2021 (framflyttat från 24 november 2020 och 9 mars 2021.)

Båda utbildningstillfällena är fristående.

Den 2 juni kl. 8:30-16, Kognitiv testning och strukturerat arbetssätt runt personer med kognitiv svikt/demenssjukdom

⇒UTBILDNINGEN ÄR FULLSATT

En utbildningsdag om dels vårdcentralens roll i vårdkedjan under sjukdomsprogressen och hur detta kan organiseras internt och externt med fokus på att skapa möjligheter för ett personcentrerat arbetssätt. Denna dag innehåller även vårdcentralens roll inom den basala kognitiva testningen och funktionsbedömningen med fokus på kognitionens betydelse både ur ett patientperspektiv och utifrån att bedöma testresultat och funktionsförmåga. Syftet är att stärka dig i rollen som testledare vid utförande av kognitiva test eller funktionsbedömning och som ansvarig för utredning av kognitiv svikt/demenssjukdom. 

Målgrupp
Läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller andra professioner som är delaktiga i den kognitiva utredningen på vårdcentralen.

Föreläsare
Annsofie Svensson, leg sjuksköterska, vårdutvecklare
Andreas Jönsson, silviasjuksköterska, äldrepedagog
Rozita Torkpoor, leg sjuksköterska, vårdutvecklare

Antal platser: 24
Kostnadsfritt. Uteblivet deltagande debiteras med 500 kr exklusive moms. Frukost, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Kunskapscentrum demenssjukdomar är en regional verksamhet med ett regionalt uppdrag. Våra utbildningar vänder sig till personal i Skåne, men också till personal utanför Skåne. Dock tas en extra avgift för personal utanför Skåne. Personal utanför Skåne sätts upp på reservlista och blir kontaktade efter att anmälningstiden har gått ut en månad innan utbildningstillfället och får delta i mån av plats.