Introduktionsutbildning i migration och hälsa

Utbildningsdagen ger en bred introduktion till området migration och hälsa och riktas till all hälso- och sjukvårdspersonal. Vi välkomnar så väl vårdpersonal, administrativ personal och ledning.

Under dagen går vi igenom hur migration påverkar den psykiska och fysiska hälsan samt hur patientens migrationsbakgrund kan påverka tillgången till adekvat och jämlik vård. Dagen avslutas med reflektion kring hur kunskaperna kan omsättas i den egna verksamheten.

Utbildningen berör följande teman:

Förmiddagen:

  • Jämlik vård och vårdprofessionernas ansvar
  • Aktuell information om migration och flykt
  • Kulturkompetens eller personcentrerad vård?

Eftermiddagen:

  • Rätten till vård: Lagar, regelverk och administration
  • Psykisk ohälsa och migration
  • Tolkade vårdmöten

Utbildningsdatum höst 2019:

19 september, kl 09-16

28 november, kl. 09-16

Det är möjligt att delta en heldag eller två halvdagar. Väljer du att gå två halvdagar rekommenderar vi att du först deltar i förmiddagspasset, innan du går eftermiddagspasset.

Utbildningen är kostnadsfri för verksamheter inom hälso- och sjukvården som finansieras av Region Skåne. Yrkesverksamma inom andra verksamheter är välkomna i mån av plats.

Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika.

Utbildningen anordnas av Kunskapscentrum migration och hälsa.