Introduktion i barnhälsovård

Introduktion i barnhälsovård är en fortbildning för nyanställda i barnhälsovården. Den är tänkt som ett kurspaket och det går inte att välja ut enstaka dagar. Läkare 5, ssk 6 dagar.

Målgrupp: Alla nyanställda i barnhälsovården.

Kursen är en introduktion till det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Med ett familjeperspektiv studeras stöd till föräldrar, barnets hälsa, utveckling och behov från födseln och till 5-6 års ålder. Deltagarna får grundläggande kunskaper om det hälsofrämjande, förebyggande och hälsoövervakande arbetet på BVC.

Målbeskrivning: Att bidra till bästa möjliga psykiska, fysiska och sociala hälsa till barn genom att främja barns hälsa och utveckling och förebygga ohälsa. Introduktionsutbildningen bygger på Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovården, barnhälsovårdens nationella program samt respektive yrkesförenings målbeskrivning för tjänstgöring på BVC.

Uppfyller målbeskrivning för ST allmän medicin.  ST läkare bör ha påbörjat sin BVC-tjänstgöring eller ha den i nära anslutning till utbildningen.

Max antal deltagare: 50 (i möjligaste mån eftersträvar vi en så jämn fördelning som möjligt mellan sjuksköterskor och läkare) 

19 och 20 september
Omfattning: Två dagars internat
Plats: Åkersberg, Höör.
Innehåll: Att arbeta med barnets hälsa i barnhälsovården.

15 eller 17  oktober
Omfattning: En heldag (välj en av dagarna)
Plats: Kunskapscentrum barnhälsovård, Malmö.
Innehåll: Fokus på de första månaderna på BVC, teamarbete på BVC, målbeskrivning och BHV-sjuksköterskans och BHV-läkarens roll, 4-veckors teambesök, hembesök, jämställt föräldraskap och amning.

24 eller 25 oktober
Omfattning: En heldag (välj en av dagarna)
Plats: Kunskapscentrum barnhälsovård, Malmö
Innehåll: Fokus på barnets utveckling, grunda sunda vanor tidig ålder och 6 månaders teambesök. Yrkesspecifik uppdelning av sjuksköterskor och läkare med fördjupning i hembesök och föräldrastöd i grupp, respektive den somatiska undersökningen.

5 november 
Denna dag är endast för sjuksköterskor.
Omfattning: En heldag 
Plats: Kunskapscentrum barnhälsovård, Malmö
Innehåll: Mer fokus på språk och psykomotorisk utveckling. 

19 eller 21 november
Omfattning: En heldag (välj en av dagarna)
Plats: Kunskapscentrum barnhälsovård, Malmö     
Innehåll: Fokus på tiden från 1 år med 12 månaders teambesök, oral hälsa och samtalsmetodik, 3-års teambesök, grunda sunda vanor. Sammanfattning av folkhälsoperspektivet i kursen med tematisk tillbakablick över arbetet med barnhälsovården i Sverige.