Introduktion till förskrivare

Vad händer på Hjälpmedelsmottagningen? Introduktion till dig som är förskrivare i Region Skåne.

Målgrupp

Introduktion riktar sig till arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och logopeder som tilldelats ett förskrivningsansvar av hjälpmedel inom eller på uppdrag av Region Skåne.

Om introduktionen

Introduktionen genomförs via Microsoft Teams och du får en övergripande kunskap om hur regional hjälpmedelsförskrivning i Skåne fungerar, vad som förväntas av dig som förskrivare och hur du kan hitta den information du behöver i ditt arbete. Introduktionen tar ca 1,5 - 2 timmar.

Hjälpmedelskonsulenter ger via en Powerpointpresentation en inblick i följande:

  • hjälpmedelsorganisationen
  • hjälpmedelsverksamhetens uppdrag och ansvarsområden
  • vad som krävs innan du kan börja förskriva hjälpmedel
  • innan utprovningen
  • utprovningstillfället
  • efter utprovningen
  • förskrivarledda utprovningar
  • prioriteringar av ärenden

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor om hjälpmedelsprocessen till de hjälpmedelskonsulenter som håller i  introduktionen.

Introduktionen ges vid flera olika tillfällen

Introduktionen genomförs även den 20 november klockan 13.00-14.30.