Introduktion i barnhälsovård våren 2023

Välkommen till Introduktion i barnhälsovård, en fem dagars utbildning för nyanställda på barnavårdscentral (BVC).

Utbildningens syfte är att ge grundläggande kunskaper om arbetet inom barnhälsovården (BHV) där barns hälsa, utveckling och behov följs från födseln till 5 års ålder. BVC är en mycket viktig folkhälsoarena med potential att påverka den framtida folkhälsan i Sverige.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till nyanställda läkare och sjuksköterskor inom barnhälsovården, men även till andra yrkeskategorier verksamma inom BHV i mån av plats. En jämn fördelning mellan läkare och sjuksköterskor eftersträvas.

Du ska helst ha påbörjat din BVC-tjänstgöring alternativt ha den i nära anslutning till utbildningen.

Utbildningen uppfyller följande delmål från Socialstyrelsen för ST-läkare i allmänmedicin samt barn- och ungdomsmedicin:

  • SOSFS 2015:8 – Allmänmedicin - delmål c6 och delmål c12 samt Barn och ungdomsmedicin - delmål c1
  • HSLF-FS 2021:8 – Allmänmedicin - delmål STc6 och delmål STc12 samt Barn och ungdomsmedicin –delmål STc1

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av fem heldagar, varav tre är på plats (dag 1 samt internat dag 4–5) och två webbaserade (dag 2 och 3).

I utbildningen varvas webbaserade filmer och föreläsningar med webbinarier och fall-baserade diskussioner i mindre grupper. Notera att du utöver de fem utbildningsdagarna behöver ha utrymme för självständigt lärande, exempelvis instudering av material.

Vissa utbildningsinslag är yrkesspecifika för läkare och sjuksköterskor medan andra riktar sig till alla yrkesgrupper.

Utbildningen ges i sin helhet, det går inte att välja enstaka dagar. För att kunna delta på de digitala utbildningsdagarna behöver du ha tillgång till en internetuppkopplad dator med kamera och mikrofon samt Microsofts kommunikationsplattform TEAMS.

Kostnad

Utbildningen genomförs till självkostnadspris av 5.500 kronor
Observera att anmälan blir bindande när priset har fastställts. Uteblir du eller avanmäler dig efter sista anmälningsdagen debiteras din enhet full avgift.

Schema

  • Dag 1 - 7 mars 2023. Omfattning: En heldag, Sankt Gertrud i Malmö.
  • Dag 2 - 13 mars 2023. Omfattning: En heldag. Webbinarium via Teams.
  • Dag 3 -21 mars 2023. Omfattning: En heldag Webbinarium via Teams.
  • Dag 4 och Dag 5 - 29-30 mars 2023. Omfattning: Internat på Fritiden i Ystad.

Kursansvarig

Kathy Falkenstein-Hagander, barnhälsovårdsöverläkare, Med DR
Kristina Anderson, hälso- och sjukvårdsstrateg, barnsjuksköterska

Om kursen är fulltecknad kontakta

utvecklingsenhet.barnhalsa@skane.se

Vårens utbildning är fulltecknad för sjuksköterskor men det finns fortfarande plats för läkare. Kontakta Utvecklingsenhet barnhälsa för reservplats.