Introduktion i barnhälsovård för nya verksamhetschefer

Vi inbjuder till en halvdag för dig som är ny chef inom barnhälsovården i Skåne.

Under dagen kommer vi bland annat att diskutera vilka möjligheter du som chef har att stödja arbetet på BVC samt vilket stöd Kunskapscentrum barnhälsovård kan erbjuda dig och din verksamhet.

Ta gärna med frågor som du vill resonera kring!

Program:

  • Barnhälsovård - utveckling och möjligheter
  • Barnhälsovårdens nationella program
  • Hälsofrämjande arbete
  • Årsrapport - uppföljning och statistik
  • Vaccinationer
  • Fortbildning för BHV personal