Information från Vårdhygien angående Handfatshygien samt Multiresistenta bakterier-MRB

Vårdhygien bjuder in till utbildningstillfälle gällande handfatshygien och MRB. Denna utbildning riktar sig till vårdpersonal i patientnära arbete på SUS.
Detta är en ny utbildningsinsats inom detta område, därför hålls den först för SUS Lund. Båda utbildningsdagarna har samma information. 

 

EFTERMIDDAGENS innehåll

13.30—15.30 inklusive Kaffe och Kaka

 Handfatshygien                                   

  • Utmaningar kring handfatet
  • Vad används handfatet till?
  • Vilka risker finns det för patienten?
  • Vad kan jag som vårdpersonal göra för att förbättra patientsäkerheten kring handfatet?

Multiresistenta bakterier – MRB

  • Riskfaktorer för smittspridning
  • Omvårdnadsrutiner

 

Bekräftelse via e-post skickas efter sista anmälningsdag. Vid färre än 20 anmälda ställs utbildningen in.