Hjärt-kärldag för allmänläkare

Allmänmedicin Plus - Fortbildningsdag för allmänläkare i Skåne, arrangerad av AKO Skåne.

Program (pdf)

Målgrupp: Kursen riktar sig till specialister i allmänmedicin. ST-läkare i allmänmedicin är också välkomna. Om kursen blir fulltecknad kommer specialister i allmänmedicin att prioriteras.

Max antal: 30 platser

OBS! Vid avanmälan mindre än 24 timmar innan kursstart eller utebliven avanmälan debiteras enheten hela kursavgiften. 

Vid sen anmälan eller ändring i anmälan kontakta Contact