Handledarutbildning

Region Skånes tredagarskurs i handledning vänder sig till specialistkompetenta läkare i Region Skåne.

Du som är handledare har en central roll i läkares vidareutbildning och har stora möjligheter att påverka ST-läkarens kompetensutveckling.

Oavsett om du är ny i ditt uppdrag eller har en lång erfarenhet som handledare, är kontinuerlig fortbildning viktig både för att utveckla din handledningskompetens, få ny inspiration och att vara uppdaterad kring förändringar i ST.

Välkommen att utveckla ditt handledarskap under tre kursdagar. Kursen inkluderar även förberedelse och en träningsuppgift efter kurs.

Innehåll

Dag 1: Om handledning, handledarrollen och strukturen för en handledningsperiod.
Dag 2: Om bedömning och feedback i ST.  
Dag 3: Om utvecklande handledningssamtal.

Kursledare

Magnus Ström är socionom och organisationskonsult med 25 års erfarenhet av att arbeta med människor och organisationers lärande och utveckling, främst inom offentligt finansierad verksamhet. Magnus har de senaste 15 åren utbildat ett mycket stort antal läkare inom kommunikation, handledning och ledarskap runt om i Sverige.  

Hanna Wijk (tidigare Frydén) är psykolog och konsult i eget företag. Hanna har gedigen erfarenhet av att arbeta med läkares vidareutbildning genom handledning, utbildning samt utredningar inom området. Hon är även doktorand på Karolinska Institutet, där hon forskar på ST-studierektorsrollen.

Anmälan & information

Du som inte har någon ST-handledarutbildning sedan tidigare prioriteras i ansökningsprocessen, så långt det är möjligt. Detta med reservation för att kurser har ett begränsat antal deltagare (25 platser) samt att många specialiteter är representerade bland deltagarna och med en spridning mellan förvaltningarna.

Besked till alla anmälda skickas ut via mejl under vecka 23, 2021. Kursen genomförs fysiskt eller digitalt beroende av pandemiläget.

Frågor om kursinnehåll och förberedelse Magnus Ström:
magnus@lakarutveckling.se