Handledarutbildning 26-28 aug 2020

Region Skånes tredagarskurs i handledning vänder sig till specialistkompetenta läkare i Region Skåne.

Mejla till karin.m.andersson@skane.se om du vill stå på reservlistan

Du som är handledare har en central roll i läkares vidareutbildning och har stora möjligheter att påverka ST-läkarens kompetensutveckling. Oavsett om du är ny i ditt uppdrag eller har en lång erfarenhet som handledare, är kontinuerlig fortbildning viktig både för att utveckla din handledningskompetens, få ny inspiration och att vara uppdaterad kring förändringar i ST.

Välkommen att utveckla ditt handledarskap under tre kursdagar. Kursen inkluderar även förberedelse och en träningsuppgift efter kurs. Du som inte har någon ST-handledarutbildning sedan tidigare prioriteras i ansökningsprocessen, så långt det är möjligt och med reservation för att kurserna har ett begränsat antal deltagare (25 platser).

Innehåll
Dag 1: Om handledning, handledarrollen och strukturen för en handledningsperiod.
Dag 2: Om bedömning och feedback i ST.  
Dag 3: Om utvecklande handledningssamtal.

Kursledare
Magnus Ström är socionom och organisationskonsult med 25 års erfarenhet av att arbeta med människor och organisationers lärande och utveckling, främst inom offentligt finansierad verksamhet. Magnus har de senaste 15 åren utbildat ett mycket stort antal läkare inom kommunikation, handledning och ledarskap runt om i Sverige.  

Hanna Wijk (tidigare Frydén) är psykolog och konsult i eget företag. Hanna har gedigen erfarenhet av att arbeta med läkares vidareutbildning genom handledning, utbildning samt utredningar inom området. Hon är även doktorand på Karolinska Institutet, där hon forskar på ST-studierektorsrollen.

Anmälan & information
Kursen är flyttad från 16-18 mars till 26-28 augusti. Redan antagna deltagare har getts möjlighet att delta vid de nya datumen. Det finns då 11 platser kvar där vi använder först till kvarnprincipen. 4 av dessa 11 finns kvar 2020-03-26.

Frågor om kursinnehåll och förberedelse: Magnus Ström,
magnus@lakarutveckling.se