Grundutbildning i Motiverande samtal (MI) för samtalsledare i metoden Riktade hälsosamtal

Motiverande samtal (MI) är en samarbetsinriktad samtalsmetodik med syfte att locka fram och stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring.

Att känna sig sedd, förstådd och lyssnad på leder till en känsla av delaktighet och en ökad tilltro till sin egen förmåga, vilket är viktigt för att vilja och kunna genomföra förändringar.

Grundutbildningen i Motiverande samtal består av 2 + 1 heldagar, där samtliga dagar är obligatoriska. Under dessa dagar får du kunskap om och förståelse för grundläggande principer och förhållningssätt i motiverande samtal. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska bli samtalsledare i metoden Riktade hälsosamtal på din vårdcentral och därmed uppfyller följande krav:

  • du är legitimerad och medicinskt utbildad (sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut eller läkare)
  • du har fått godkänt av din chef att bli samtalsledare på din vårdcentral

Observera att du även behöver gå utbildning i metoden Riktade hälsosamtal för att bli certifierad samtalsledare.

Datum

4-5 april och den 2 maj.

Vid för få deltagare

Vid för få deltagare kan utbildningen behöva ställas in. Vi är tacksamma om ni hör av er i god tid vid förhinder.