Grundutbildning fysisk aktivitet på recept (FaR) 19 mars

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention i samarbete med Skåneidrotten bjuder den 19 mars in till en eftermiddag med tema fysisk aktivitet.

Under eftermiddagen kommer du att lära dig mer om att använda metoden FaR (fysisk aktivitet på recept) samt att arbeta med fysisk aktivitet i prevention och behandling. Forskning visar att arbetsmetoden FaR fungerar väl för att motivera patienter till ökad fysisk aktivitet och att den dessutom är hälsoekonomiskt lönsam.

Halvdagsutbildningen är kostnadsfri och riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal. Föreläsarna för dagen är: 

Annette Holm & Helene Henriksson, leg. fysioterapeuter och sakkunniga fysisk aktivitet på Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention.

Andréa Jacobsson & Charlotte Karlsson, Idrottskonsulenter på Skåneidrotten.

Eftermiddagsfika ingår!

Utbildningsdag: 19 mars kl. 13:00-16:00

Värmt välkommen med din anmälan!

Obs! Anmälan är bindande men kan överlåtas.