Graviditet och föräldraskap vid erfarenhet av flykt och trauma

Hur kan samliv, graviditet och föräldraskap påverkas av tidigare erfarenheter av flykt och trauma? Anette Carnemalm från Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade håller i en workshop med fokus på att möta och behandla trauma i exil.

Posttraumatiskt stressyndrom innebär symtom som återupplevande, hypersensitivitet och undvikande och innebär oavsett utlösande händelse ofta ett stort hinder för ett fungerande liv. Hur kan vi behandla detta när traumat skett på annan plats, när också tillvaron i stort nyligen förändrats, och hur påverkas sjukdom och återhämtning? Hur påverkas samliv, graviditet och föräldraskap?

Anette Carnemalm arbetar vid Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Sedan 1988 erbjuder centret multi-disciplinär behandling för människor med PTSD relaterat till krig, tortyr och flykt. Teamet består av läkare, psykologer, kuratorer och fysioterapeuter samt ledare för den verksamhet som riktar sig till patienternas barn.

Max 40 deltagare.

Målgrupp

Utbildningen är öppen för barnmorskor, sjuksköterskor och läkare verksamma inom mödrahälsovård, kvinnosjukvård och primärvård. Vi ser gärna att även andra yrkeskategorier så som psykologer, socionomer och chefer deltar.

Utbildningssatsning om kvinnohälsa och socioekonomisk utsatthet

För att främja en mer jämlik kvinnohälsa genom hela vårdkedjan genomför Kunskapscentrum kvinnohälsa under 2018-2019 en särskild kunskapshöjande satsning på kvinnohälsa och socioekonomisk utsatthet. Läs mer om alla utbildningstillfällen inom satsningen (länk)