Fysioterapidagar-Astma-KOL

Fysioterapeuten har en viktig roll i astma och KOL-teamen på vårdcentralerna. Syftet är att ge en uppdatering av kunskap och att ge inspiration till ytterligare utveckling av verksamheten på enheterna

Målgrupp är fysioterapeuter/sjukgymnaster inom primärvården som önskar fördjupade kunskaper inom områdena astma och KOL.  

Kursdagar

Dag 1 - 27 mars 2019

  • Astma och KOL ur ett fysioterapeutiskt perspektiv - Margareta Emtner, professor, sjukgymnast, Akademiska sjukhuset i Uppsala  
  • Behandling av astma/KOL ur ett sjukgymnastiskt perspektiv - Margareta Emtner  
  • Tester och mätmetoder, symtom och livskvalitet - Margareta Emtner  
  • Sekretmobilisering - Anna Hardenstedt-Ståhl, Föreläsare vid fysioterapi, Lunds universitet.

Dag 2 - 28 mars 2019

  • KOL-skola - Harriet Nilsson, DSK/Astma-KOL-sjuksköterska, och Maria Eggelin, fysioterapeut, Vårdcentralen Bokskogen
  • Fysisk aktivitet vid KOL - Kristina Tödt, fysioterapeut specialiserad i respiration, Lungmottagning på Skånes universitetssjukhus, Lund
  • Luftvägsregistret - Vad ska fysioterapeuten registrera? - Benita Björk, astma/KOL-SSK, certifieringsansvarig, KAAK
  • Basal kroppskännedom - Gabriella Broman, Specialist i fysioterapi inom primär hälso- och sjukvård samt mental hälsa, Vårdcentralen Skurup
  • Barnastma - Camilla von Lörinszky, fysioterapeut, Barnsjukgymnasten.

 Kursansvarig är Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL.

Intyg för deltagare som går båda dagarna utfärdas av Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL, Region Skåne.