Konferens Framtidens patientupplevelse

Framtidens patientupplevelse

Anmäl dig till konferensen om hälso- och sjukvårdens paradigmskifte som samarrangerar av Dagens Medicin och Region Skåne 17 september i Malmö.

Dagens invånare och patienter vill inte vara passiva mottagare av vård. Förväntningarna på vårdupplevelsen, interaktion, överblick, empatiskt bemötande och funktionella tjänster, är höga. Och bättre upplevelser bidrar till bättre medicinska resultat.

Men vad krävs av hälso- och sjukvården för att möjliggöra upplevelser i världsklass? Hur får vi empati genom hela organisationen där alla involverade, inte bara vårdprofessionen, ser sin betydelse för upplevelse och resultat. Där invånaren ses som en aktiv part och varje steg i patientresan räknas, från första kontakt, via digitala tjänster, bokning och provsvar till hur läkaren agerar i det enskilda vårdmötet.

Hör Sveriges främsta inom ämnet patientupplevelse och bli inspirerad av exempel från Skåne och övriga Sverige.