FORUM Sexuell hälsa: Samtal om sexualitet

Sexualitet är ett område som är viktigt inte bara för specialiserade verksamheter utan för vård och omsorg i stort. Många olika sjukdomar och livssituationer kan påverka människors sexualitet och kan ofta vara svårt för patienter och brukare att själva ta upp. Men hur tar man som professionell upp frågor kring sexualitet på ett naturligt sätt i mötet med patienter och klienter? Vad kan man tänka på? Varmt välkomna till en inspirerande eftermiddag!

 Utbildningstillfället är fullsatt. Om du är intresserad av att stå i kö maila Contact

Kalle Norwald är socionom, terapeut och auktoriserad sexolog. Han driver idag en egen sexologisk mottagning och har bland annat varit projektledare för den psykosociala uppföljningen på Akutmottagningen för våldtagna i Stockholm. Sexualitet är ett tema som professionella som möter människor i sitt yrke inte kan kringgå, det är en del av att få ett helhetsperspektiv av både individen men också det egna arbetet. Det är därför viktigt, angeläget och även roligt att våga fråga patienter och klienter om hur de ser på och lever ut sin sexualitet när de är i kontakt med sjukvård och/eller social omsorg. Föreläsningen kommer att ge er kunskap om hur ni ställer frågor rörande sexualitet, vad ni ska tänka på utifrån er yrkesroll och hur ni kan få ett normmedvetet förhållningssätt i er yrkesverksamma vardag.

Lise-Lott Sahlberg är socionom och har även kunskap inom psykologi, pedagogik, sexologi, beroendeproblematik samt metodstöd och olika KBT-baserade samtals- eller behandlingsmetoder. Lise-Lott kommer i sin föreläsning att prata om hur Motiverande samtal, MI, kan användas i samtal om sexualitet. Hon arbetar sedan många år med att utbilda och
handleda verksamheter i MI. Lise-Lott har under flertalet år arbetat som kurator på en ungdomsmottagning samt utbildat och metodstött verksamheter som arbetar med sexuell hälsa. Lise-Lott var med och tog fram ett metodstöd som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida: Samtalsguide Motiverande samtal (MI) med fokus sexuell hälsa och hiv/STI-prevention.

FORUM Sexuell hälsa anordnas av Smittskydd Skåne i samarbete med Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne och Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet.

Varmt välkomna!