Fortbildningsdag Likarätt

Att undanröja funktionshinder samt främja lika rättigheter och möjligheter - Hur, var, och när då?

Höstens första fortbildningsdag har fokus på att belysa hur vi kan arbeta för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning.

Vi kommer att belysa olika strategier, funktionshindermål och det arbete som görs inom Region Skåne. Genom att arbeta tillsammans är vårt mål att skapa ett samhälle utan diskriminering och där alla är delaktiga på lika villkor.

Du som är medarbetare i Region Skåne hälsas välkommen. Begränsat antal platser. Först till kvarn. Bindande anmälan. 

Programmet i sin helhet (pdf)

Väl mött hälsar Region Skånes Likarättsakademi

Jasna Martinsson                   
Strategisk utvecklare             
Skånetrafiken                          

Ola Björgell
Regionöverläkare
Funktionsansvarig Likarätt

Karin Andersson
Handläggare Likarätt