Fortbildningsdag Likarätt

Höstens första fortbildningsdag genomförs digitalt och har fokus på aktiva åtgärder i praktiken, rasism och utdelning av Stora Likarättspriset 2021.

Alla medarbetare i Region Skåne välkomnas, liksom deltagare från Länsstyrelsen samt Svenska Läkaresällskapets kandidat-och underläkarförening som vi samarbetar med i denna viktiga fortbildningsdag.

En arbetsplats utan diskriminering skapar effektiva organisationer och där alla kan vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor. Att förebygga diskriminering främjar allas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Om föredragen

Hur gör vi diskrimineringslagens aktiva åtgärder till ett effektivt verktyg för att synliggöra och motverka potentiellt diskriminerande strukturer på arbetsplatsen?

Med erfarenheter från forskningscirkel och processledande arbete delar Malmö Mot Diskriminering med sig av praktiska exempel på hur en arbetsplats kan undersöka och analysera samt åtgärda och följa upp, inklusive diskussion & samtal.

Lagen om aktiva åtgärder syftar till att höja medvetenheten om diskriminering och mänskliga rättigheter ute på arbetsplatserna.

Det här är en av anledningarna till att alla fyra steg ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kräver ett processtänk – hur görs alla erfarenheter och perspektiv hörda, hur kan alla känna ägarskap i frågan?

En viktig del i arbetet med att motverka diskriminering är att prata om rasism och dess uttryck och hur det påverkar människors möjligheter på arbetsmarknaden.

Marco Helles, utbildare från Forum för levande historia, kommer ge en introduktion av området rasism genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag.

Programmet i sin helhet (pdf)

Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne bjuder in till denna gemensamma digitala fortbildningsdag i god samverkan och tillsammans med Svenska Läkaresällskapets kandidat- och underläkarförening. Du får en deltagarlänk i god tid innan 22/9.

Kursansvariga

Ola Björgell, funktionsansvarig för Likarätt, Region Skåne
Valbone Mehmeti, utvecklingsstrateg, Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Skåne

Kurssekreterare

Karin Andersson, handläggare AT/ST samt Likarätt, Region Skåne

Kursledare & föreläsare

Jerk Elmén & Ana Marega, Malmö mot Diskriminering
Marco Helles, utbildare och föreläsare i mänskliga rättigheter genom Forum för levande historia, Länsstyrelsen Skånes inbjudna gästföreläsare
Sara Wide Gustafsson, SLSs kandidat- och underläkarförening