Försäkringsmedicin Helsingborg 28 maj - auskultation på Försäkringskassan

Region Skåne har som krav att sjukskrivande enheter ska ha tillgång till försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare. Nu finns det nya utbildningsdagar!

 

För att bli sakkunnig krävs att man dels deltar i försäkringsmedicinsk utbildningsdag arrangerad av HR, dels auskulterar en heldag på Försäkringskassan.

Som försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare har man kunskap om socialförsäkringens regelverk och dess betydelse ur ett samhällsperspektiv. Man har också kunskap i praktisk försäkringsmedicin och kan därmed, i sjukskrivningsärenden, vara ett stöd till kollegor.

Anmälan och ersättning

Anmälan är öppen för dig som är läkare i Region Skåne och Region Skånes avtalsparter. Ersättning, 20 000 kronor utgår till din enhet efter genomförd utbildning (2 dagar).

Plats: Försäkringskassan Helsingborg, Södra Kyrkogatan 1 
Datum: 2019-05-28
Sista anmälningsdag: 2019-05-14
Antal auskulterande per tillfälle: minst 3 läkare och 3 medföljande rehabkoordinatorer. Max 5 läkare och 5 medföljande rehabkoordinatorer.

Efter att du anmält dig blir du kontaktad av Försäkringskassan för praktisk information.

Information kring försäkringsmedicinsk utbildningsdag arrangerad av HR:  Sven-Anders Sölveborn, Contact
Karin Andersson, Contact