Fördjupning i tuberkulos och BCG-vaccinering av barn

Smittskydd Skåne och Kunskapscentrum barnhälsovård anordnar en halvdags fortbildning om tuberkulos och det viktiga preventiva arbetet med att BCG-vaccinera barn med risk att smittas.

Målgrupp: BCG-vaccinatörer inom BHV.

Halvdagen vill bidra till fördjupade kunskaper om tuberkulos, diagnostiska test, BCG-vaccinet mm. Det blir även tillfälle att utbyta erfarenheter med kollegor, diskutera utmaningar som rör arbetet med BCG-vaccinationer och möjlighet att ställa frågor till experter inom området.

Max antal deltagare: 30