Testgenomgång i förändringsplanering - inbjudan

Vi är nu i full gång med utvecklingsarbetet att ta fram ett Region Skåne anpassat materialet i praktisk förändringsplanering. Målet med insatsen är att stödja chefer och ledningsgrupper i konkret tillämpning i skarpa förändringssituationer och inför SDV införandet.

I utvecklingsarbetet ingår att genomföra tester i mindre grupper där vi går igenom varje enskild del i tänkt workshop upplägg i syfte att få återkoppling och förslag på konkreta förbättringar.