Föräldrar och barn i utsatta livssituationer - hur kan individens hälsa påverkas?

Välkomna till en kostnadsfri inspirationsdag!

Syfte med dagen
Inspiration och kunskapslyft för medarbetare som möter barn och föräldrar i sitt arbete kring:

 • Vilka faktorer som är avgörande för hälsan och utvecklingen
 • Vad utsatthet kan innebära för hälsan och utvecklingen
 • Hur vi kan göra skillnad
 • Samverkan mellan olika verksamheter

Preliminärt program

 • Hur påverkas individen av skadlig stress i fosterlivet och i barndomen?
 • Vad vet vi om hälsan hos barn som befinner sig i samhällsvård, har funktionsnedsättning eller vars föräldrar inte mår bra?
 • Tand- och munhälsa som markör för utsatthet – hur kan vi tänka?
 • Familjer som lever i hemlöshet – hur kan vi samverka kring dem?
 • När familjer lever i utsatta situationer – vilken betydelse har migrationsperspektivet?
 • Ditt barn & dina pengar - ny föräldraguide om privatekonomi från Finansinspektionen.
 • Nyblivna föräldrar som växt upp i familjer med missbruk – hur påverkas föräldraskapet?
 • Hur kan samverkan - i vårdkedjan kring familjer och med socialtjänsten – stärkas?

Följ länken för att se alla intressanta föreläsare

Form: Föreläsningar varvas med samtal i grupp.

Under dagen bjuds på förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch

Max antal deltagare: 100 deltagare/gång.

Dagen anordnas vid två tillfällen och två orter:
Malmö 11 december
Hässleholm 18 december

Anmälan görs till respektive ort. Detta är anmälan till Hässleholm.