Farmakologisk behandling vid diabetes mellitus - 7,5 hp, Högskolan i Kristianstad

Inbjudan till kurs i Farmakologisk behandling vid diabetes mellitus - 7,5 hp, OM877U hösten 2018

Kursen vänder sig till dig som är verksam sjuksköterska med minst 7,5 hp
inom diabetesvård och som vill fördjupa dina kunskaper inom
Farmakologisk behandling vid Diabetes Mellitus.

Kursen ges som uppdragsutbildning på kvartsfart.
Kursen startar vid minst 30 deltagare.

Innehåll: Generell farmakologi med avseende på farmakokinetik och
farmakodynamik
Farmakologisk behandling vid diabetes mellitus dess
verkningsmekanism, effekt, biverkan och interaktion
Farmakologisk behandling vid hypertoni, blodfettsrubbning,
hjärtinsufficiens och ischemisk hjärtsjukdom avseende dess
verkningsmekanism, effekt, biverkan och interaktion vid
diabetes mellitus
Farmakologiska behandlingsprinciper vid diabetes mellitus

Kurstid: Kursen planeras starta 3 september 2018. Följande kursdagar:
3-4 september, 1-2 oktober, 30 oktober, 27 november samt
29 oktober och 26 november för egna studier.
Med reservation för ändringar.

Sista anmälningsdag är den 6 augusti 2018.
Vid fler anmälningar än 30 tilldelas platsen efter
anmälningstiden, först till kvarn gäller.

Pris: 8 200 kr/deltagare, moms tillkommer.
Kursavgiften faktureras av Högskolan Kristianstad
Uppdrag AB i oktober 2018.

Information: Eva Granath tfn: 044 – 250 39 30
e-post: Contact

Elektronisk anmälan direkt på hemsidan
https://www.hkr.se/uppdrag-vard

Anmälan är bindande, ersättare kan utses av arbetsgivaren.

Välkommen med din ansökan!

Ewa Angsmo
Ansvarig för uppdragsutbildning

Högskolan Kristianstad | 044-250 30 00 | www.hkr.se