Familjeterapi vid ätstörning

Kompetenscentrum Ätstörningar – Syd, VKP Psykiatri, Lund i samarbete med Psykologiska institutionen, Lunds Universitet inbjuder till kurs i familjeterapi vid ätstörning, 7,5 poäng.

Familjeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod vid ätstörningar, som har bäst stöd vid behandling av barn och ungdomar men är även framgångsrik vid behandling av vuxna. Denna utbildning riktar sig till dem som arbetar med behandling av dem som drabbats av ätstörning.

Läs allt om utbildningen och anmäl intresse här.

TID
Fyra tvådagarstillfällen under augusti 2018 till januari 2019.

MÅLGRUPP
Personal inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri i Region Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland.

KOSTNAD
27 000 kr + moms/deltagare.

Begränsat antal platser. Turordning efter anmälningsdatum!

VARMT VÄLKOMNA!
Kompetenscentrum Ätstörningar - Syd