Enskilt föräldrasamtal med EPDS för mamman vid 6-8 veckor - Helsingborg

Fortbildningen ger kompetens att genomföra depressionsscreening för post partum depression och ges vid respektive Psykologmottagning. Ni anmäler er till den mottagning er enhet tillhör.

Enskilt föräldrasamtal med mamman med depressionsscreening enligt EPDS-metoden ger fördjupad kunskap om post partum depression, kompetens att använda EPDS-metoden samt en introduktion till counselling som samtalsmetod.

Fortbildningen består av en och en halv dags utbildning och ges på plats på respektive psykologmottagning. Lunch på egen hand.

Observera - för att erbjuda depressionsscreening enligt EPDS-metoden på BVC krävs genomgången utbildning.

Utbildningstillfälle 1. OBS! separat anmälan.
Psykologmottagning Barn- och föräldrahälsa i Kristianstad för medarbetare i Hässleholm, Kristianstad och Lund. OBS! separat anmälan.

17 november 2022 klockan 8.30 - 16.30 (dag 1)
19 januari 2023 klockan 8.30 - 12.00 (dag 2)

Plats – Lasarettsboulevarden 4A, Kristianstad

Utbildningstillfälle 2. OBS! separat anmälan.
Psykologmottagning Barn- och föräldrahälsa i Malmö för medarbetare i Malmö, Trelleborg och Ystad. OBS! separat anmälan.

23 november 2022 klockan 8.30 - 16.30 (dag 1)
25 januari 2023 klockan 8.30 - 12.00 (dag 2)

Plats - Ystadvägen 22, Malmö

Utbildningstillfälle 3. Avser denna anmälan.
Psykologmottagning föräldra- och barnhälsa i Helsingborg för medarbetare i Helsingborg och Landskrona. Avser denna anmälan.

30 november 2022 klockan 8.30 - 16.30 (dag 1)
1 februari 2023 klockan 8.30 - 12.00 (dag 2)

Plats - Carl Krooks gata 30, Helsingborg