Enskilt föräldrasamtal med EPDS för mamman vid 6-8 veckor

Fortbildningen ingår i ett kurspaket som består av Enskilt föräldrasamtal för den icke födande föräldern samt Enskilt föräldrasamtal med EPDS för mamman. Anmälan görs till respektive kurs.

Enskilt föräldrasamtal för mamman med depressionsscreening enligt EPDS-metoden ger fördjupad kunskap om post partum depression, kompetens att använda EPDS-metoden samt en introduktion till counselling som samtalsmetod. Fortbildningen består av två sammanhängande dagar. Med anledning av Covid 19 är kursen  webbaserad. 
Viktigt! För att erbjuda depressionsscreening enligt EPDS-metoden krävs genomgången utbildning.

Vårens kurstillfälle:

Kurstillfälle Dag 1: 210127 kl. 08.30-15.30 Dag 2: 210317 kl. 09.00-12.30
Kurstillfälle Dag 1: 210301 kl. 08.30-15.30 Dag 2: 210519 kl. 09.00-12.30
Kurstillfälle Dag 1: 210414 kl. 08.30-15.30 Dag 2: 210616 kl. 09.00-12.30

Enskilt föräldrasamtal för den icke-födande föräldern ger fördjupad kunskap om pappors och medföräldrars föräldraskap och psykiska hälsa. Den ger träning i att hålla föräldrasamtal med den icke-födande föräldern med hjälp av samtalsguide. Anmälan till denna kurs görs separat.