Enskilt föräldrasamtal för pappa/partner - Helsingborg

En utbildning om hur du som arbetar inom barnhälsovården kan uppmärksamma pappans/partnerns mående och hälsoblivande.

Målgrupp: Sjuksköterskor i barnhälsovården samt psykologer inom mödra- och barnhälsovården.

Innehåll: Vi belyser frågan genom aktuell forskning om pappors föräldraskap, pappors psykiska hälsa och jämställt föräldraskap. Vi övar oss på att genomföra enskilt samtal med pappa/partner.

Max antal deltagare: 20/tillfälle

Utbildningen ges i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Nedan ser du en lista över samtliga kurstillfällen i Skåne under hösten 2018 och med uppföljning våren 2019.

Malmö 180924 kl 9 - 16.00  190225 kl 9 - 12.30
Malmö 181015 kl 9 - 16.00  190304 kl 9 - 12.30
Malmö 181105 kl 9 - 16.00  190318 kl 9 - 12.30
Helsingborg 181002 kl 9 - 16.00  190226 kl 9 - 12.30
Kristianstad 181023 kl 9 - 16.00  190311 kl 9 - 12.30
Helsingborg 181112 kl 9 - 16.00  190325 kl 9 - 12.30

Nedan anmäler du dig till Helsingborg 181002 och 190226.