Enskilda föräldrasamtal Malmö

Fortbildning i Enskilt föräldrasamtal för mamman respektive den icke-födande föräldern erbjuds som ett kurspaket och riktar sig till BHV-sjuksköterskor. Nyanställda FBHV-psykologer är också välkomna.

Enskilt föräldrasamtal för mamman med depressionsscreening enligt EPDS-metoden ger fördjupad kunskap om post partum depression, kompetens att använda EPDS-metoden samt en introduktion till counselling som samtalsmetod. Fortbildningen består av två sammanhängande dagar och hålls i Malmö, Helsingborg och Kristianstad.
Viktigt! För att erbjuda depressionsscreening enligt EPDS-metoden krävs genomgången utbildning.

Enskilt föräldrasamtal för den icke-födande föräldern ger fördjupad kunskap om pappors och medföräldrars föräldraskap och psykiska hälsa. Den ger träning i att hålla föräldrasamtal med den icke-födande föräldern med hjälp av samtalsguide. Fortbildningen består av två sammanhängande dagar och hålls i Malmö.

  Kurspaket Malmö    
Malmö Enskilt föräldrasamtal för mamman med depressions-screening enligt EPDS-metoden dag 1
190924
kl 09.00-16.00
dag 2
191112
kl 09.00-12.00
Malmö Enskilt föräldrasamtal för den icke födande föräldern dag 1
191008
kl 09.00-16.00
dag 2
191126
kl 09.00-12.00
  Kurspaket Helsingborg/Malmö    
Helsingborg Enskilt föräldrasamtal för mamman med depressions-screening enligt EPDS-metoden dag 1
191016
kl 09.00-16.00
dag 2
191211
kl 09.00-12.00
Malmö Enskilt föräldrasamtal för den icke födande föräldern dag 1
191008
kl 09.00-16.00
dag 2
191126
kl 09.00-12.00
  Kurspaket Kristianstad/Malmö    
Kristianstad Enskilt föräldrasamtal för mamman med depressions-screening enligt EPDS-metoden dag 1
191203
kl 09.00-16.00
dag 2
200211
kl 09.00-12.00
Malmö Enskilt föräldrasamtal för den icke födande föräldern dag 1
191008
kl 09.00-16.00
dag 2
191126
kl 09.00-12.00

Som förberedelse inför Enskilt föräldrasamtal för mamman vill vi att ni läser igenom:

Som förberedelse inför Enskilt föräldrasamtal för icke-födande föräldern vill vi att ni läser igenom

Nedan anmäler du dig till Malmö.