Endoskopiutbildning

Hur patientsäker är er endoskopienhet? Flexibla endoskop är komplexa instrument som kan bli kraftigt kontaminerade av mikroorganismer i samband med undersökningar och de kräver därför noggrann rengöring och desinfektion mellan varje patient. Det har beskrivits utbrott av endoskopi¬relaterade infektioner varav merparten skulle kunnat förhindras genom förbättrade desinfektionsprocesser som systematisk övervakades.

Vårdhygien bjuder därför in till utbildningsdag för de enheter som använder flexibla endoskop, utbildningen fokuserar på kanalförsedda instrument. Dagens program innehåller såväl grundläggande mikrobiologi och smittrisker som manuell och maskinell rengöring, desinfektion samt provtagning av endoskopidiskdesinfektorer och kanalförsedda instrument. För att få ut mest av dagen bör Vårdhandbokens kapitel om endoskopi vara genomläst.

Målgrupp: Chefer för enheter med endoskopisk verksamhet samt alla personalkategorier som använder, rengör och desinfekterar endoskop.

Program

Bekräftelse erhålls via mail ca 1 vecka efter anmälan. Vid färre anmälda än 15 deltagare ställs utbildningen in. Vi bjuder på fika dock ej på lunch.