Digital rapportlansering: Hur främjar vi personcentrerad kognitiv utredning för utrikes födda?

Migrationsskolan bjuder in till digital rapportlansering för att presentera resultat från utvärderingen av det mångkulturella kognitiva testbatteriet MCE.

Multicultural cognitive examination (MCE) består av fyra kognitiva tester som ska vara mindre påverkade av språk, kultur och utbildningsbakgrund - och därmed bättre anpassade för utrikes födda patienter. Migrationsskolan har i samverkan med fyra specialistminnesmottagningar i Region Skåne testat MCE i klinisk praktik och jämfört med de kognitiva test som traditionellt används. Resultatet av arbetet har sammanställt i rapportform. 

Seminariet presenterar lärdomar från utvecklingsarbetet och reflekterar kring följande frågeställning: hur påverkas den kognitiva utredningen om de kognitiva test som används inte är anpassade efter patientens förutsättningar?  

Rapportlanseringen vänder sig till dig som jobbar inom demensvården eller med kognitiv utredning.

Datum: 12 februari  

Tid: 10:00-11:30  

PROGRAM  

Inledning 

Josephine Sörenson, projektledare Migrationsskolan 

Om det mångkulturella kognitiva testbatteriet 

Rune Nielsen, neuropsykolog, Ph.D. Nationalt Videnscenter for Demens föreläser om valideringen av MCE i Danmark.  
*Denna del av presentationen hålls på engelska.  

Presentation av utvecklingsarbetet och rapporten  

Rozita Torkpoor, vårdutvecklare vid Migrationsskolan, presenterar rapporten tillsammans med Elisabet Londos, professor enheten för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och Kristin Frölich, överläkare och specialist i psykiatri vid VE Minnessjukdomar i Malmö.  

Samtal om utvecklingen framåt 

Ett samtal om vikten att använda anpassade kognitiva tester för att ge patienten bästa möjliga förutsättningar, oavsett bakgrund.  

Medverkande i panelen:  

  • Elisabet Londos, professor i klinisk minnesforskning, Lunds universitet.  
  • Annsofie Svensson, vårdutvecklare vid Kunskapscentrum demenssjukdomar.  
  • Moa Wibom, överläkare och enhetschef Enheten för kognitiv medicin Ängelholm 
  • Ann-Marie Westerlund, demenssjuksköterska/länssamordnare demens i Västernorrland
  • Peter Bekkhus-Wetterberg, överläkare på minneskliniken vid Geriatriska kliniken Oslo 

Lanseringen hålls digitalt. En Teams-länk till seminariet kommer att skickas ut ett par dagar innan det äger rum.  

Vid frågor, kontakta Josephine Sörenson, projektledare Migrationsskolan.  

Migrationsskolan är en del av Kunskapscentrum demenssjukdomar i Region Skåne. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för att demensvårdens samtliga delar; utredning, diagnos, behandling, omvårdnad och stöd, ska vara jämlik och säker för alla, oavsett bakgrund.