Digital föreläsning för dig som arbetar med sårbehandling

Kostnadsfri utbildning för dig som arbetar med sårbehandling inom sluten-, öppen- och kommunal hälso- och sjukvård.

Utbildningens innehåll

 • Venösa och arteriella sår
 • Diabetessår
 • Trycksår
 • Individanpassade kompression
 • Behandlingsstrategier
 • Produkt-/materialkännedom

Föreläsare

Maria Käll, sjuksköterska med vidareutbildning inom diabetes och sårbehandling.

Så anmäler du dig

Anmälan görs senast fem dagar innan utbildningstillfället via e-post till utbildning@onemed.com. Länk till föreläsningen mejlas efter anmälan.

Anmälan förutsätter chefs godkännande enligt föreskrifter.

I anmälan ska du uppge

 • Namn
 • Vårdenhet
 • Vilken utbildningsort som avses
 • Befattning
 • Fakturaadress (används vid uteblivet deltagande)

Avanmälan

Avanmälan ska göras senast tre dagar före föreläsningen. Utebliven plats debiteras med 500 kronor om ingen avanmälan skett.

Observera

Utbildningstillfällen som erbjuds från december 2020 till och med mars 2021 hålls enbart digitalt. Därefter hoppas vi att utbildningarna kan hållas i angivna lokaler med åhörare och föreläsare i samma sal.