Dialogmöte för rehabiliteringskoordinatorer - Tema samverkan och organisation

Välkommen till vårens dialogmöte om rehabiliteringskoordinering och försäkringsmedicin.

Program

9.00: Välkomna samt information om vad som händer nationellt och regionalt inom området. Föreläsare: Andreas Johansson, hälso- och sjukvårdsstrateg Region Skåne.

9.30: ”Inte längre ensam” - allmänläkares erfarenheter av samarbete med rehabiliteringskoordinatorer. Förläsare: Lottie Sällström Randsalu, ST-läkare allmänmedicin

10.00: Fika

10.20: Frågestund med Försäkringskassan. Förbered gärna frågor att ta med dig! Föreläsare: Jonas Ahldin, Försäkringskassan.

11.10: Arbetsförmedlingen informerar. Förelsare: Miriam Persson, Arbetsförmedlingen.

11.30: Rapport från Dir.2022:63 Utredning om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden. Föreläsare: Kjerstin Stigmar, Lunds universitet.

12.00- 13.00: Lunch

13.00: Arbetsrätt för rehabiliteringskoordinatorer. Föreläsare: Andreas Inghammar, docent Lunds universitet.

14.00: Gruppdiskussioner kring fall (inklusive fika). Andreas Johansson och Kjerstin Stigmar.

15.30: Sammanfattning och avslut. Andreas Johansson och Kjerstin Stigmar.

Målgrupp

Rehabiliteringskoordinator, verksamhetschefer och försäkringsmedicinskt sakkunniga läkare.

Lunch och fika

Serveras på plats.