Dialogmöte Barnmorskemottagningar-Kvinnokliniken Helsingborg

Dialogmöte mellan medarbetare inom privat och offentlig barnmorskemottagning samt Kvinnokliniken i Helsingborg.

Utvecklingsenhet kvinnohälsa hälsar med glädje alla barnmorskor och medarbetare på Skånes Barnmorskemottagningar och kvinnokliniker välkomna till höstens dialogmöten.

Syftet är att gemensamt verka för en stärkt vårdkedja inom alla områden som rör kvinnohälsa.

Välkommen med din anmälan!

Fika serveras.