Det goda tolksamtalet -så blir du bättre på att arbeta med tolk

Den här utbildningen ger dig kunskap som ökar chanserna till ett gott tolksamtal i vårdmötet. Vi belyser språktolkning ur både hälso- och sjukvårdspersonalens, patienternas och tolkarnas perspektiv.

När patienten och hälso- och sjukvårdspersonal inte delar samma språk blir tolken en viktig länk för hälso- och sjukvården att kunna säkerställa sitt uppdrag gentemot patienten. Men tolkade vårdmöten kan vara utmanande. Då behöver vi som hälso- och sjuk­vårdspersonal ha kunskaper i att kommunicera via tolk och kunna anpassa kommunikationen till olika situationer och patienters behov.

Datum: 8 september

Tid: 9.00-12.00

Utbildningen ges via den digitala plattformen Microsoft Teams med anledning av den pågående covid-19-pandemin och länk till utbildningen kommer att skickas ut vecka 36. Utbildningen är kostnadsfri för verksamheter inom hälso- och sjukvården som finansieras av Region Skåne. Yrkesverksamma inom andra verksamheter är välkomna i mån av plats.

Vi bjuder på förmiddagssfika.

Utbildningen ges även 19 november.

Utbildningen anordnas av Kunskapscentrum migration och hälsa