Demenssjukdomar och personcentrerad vård (INSTÄLLD)

Att arbeta personcentrerat med personer som har en demenssjukdom ställer stora krav på personal. Hur gör vi för att respektera och bekräfta personen?

Eftermiddagen kommer även att ge grundläggande kunskaper om demenssjukdomar samt förståelse för hur det kan vara att ha en demenssjukdom, vad man kan tänka på men också etiska reflektioner.

Föreläsare:
Christin Fredriksson, leg. sjuksköterska, inriktning psykiatri
Cecilia Hermansson, undersköterska/Silviasyster

Kostnad:
200 kr exklusive moms för personal i Skåne
1 600 kr exklusive moms för personal utanför Skåne

Målgrupp:
Undersköterskor inom demensvården

30 deltagare, fika ingår

Kunskapscentrum demenssjukdomar är en regional verksamhet med ett regionalt uppdrag. Våra utbildningar vänder sig till personal i Skåne, men också till personal utanför Skåne. Dock tas en extra avgift för personal utanför Skåne.

Personal utanför Skåne sätts upp på reservlista och blir kontaktade efter att anmälningstiden har gått ut en månad innan utbildningstillfället och får delta i mån av plats.