Vetenskaplig grupphandledning/öppet seminarium, Helsingborg

AVC-koordinator Veronica Milos Nymberg, docent, distriktsläkare, håller en vetenskaplig grupphandledning/seminarium.

Har du en projektidé, en vetenskaplig metodfråga, en ST-uppsats på gång eller är bara nyfiken på forskning och utveckling? Akademiska vårdcentraler (AVC) i Skåne anordnar seminarier för dig som är involverad i forsknings- och utvecklingsprojekt i primärvården.

Vi vill särskilt slå ett slag för ST-läkare, som här kan få diskutera sin vetenskapliga uppsats med disputerade handledare. Men alla i primärvården är varmt välkomna!

Seminariet hålls på Vårdcentralen Laröd i Helsingborg

Anmälan till veronica.milos_nymberg@med.lu.se 

Max 6 deltagare, "först till kvarn" gäller.