Vetenskaplig grupphandledning/öppet seminarium - AVC Kristianstad, onlinemöte

AVC-koordinatorer Anders Halling, professor, distriktsläkare och Mirnabi Pirouzi Fard, docent, statistiker, håller en vetenskaplig grupphandledning/öppet seminarium.

Har du en projektidé, en vetenskaplig metodfråga, en ST-uppsats på gång eller är bara nyfiken på forskning och utveckling? Akademiska vårdcentraler (AVC) i Skåne anordnar seminarier för dig som är involverad i forsknings- och utvecklingsprojekt i primärvården.

Vi vill särskilt slå ett slag för ST-läkare, som här kan få diskutera sin vetenskapliga uppsats med disputerade handledare. Men alla i primärvården är varmt välkomna!

Seminariet hålls online.

Anmälan till anders.halling@med.lu.se och/eller mirnabi.pirouzifard@med.lu.se, senast 19/4. Länk till mötet fås vid anmälan.

Max 6 deltagare, "först till kvarn" gäller.