Utbildning i Cool Kids - behandling för barn med ångest

Cool Kids är ett evidensbaserat behandlingsprogram som utgår ifrån kognitiv beteendeterapi. Programmet riktar sig till barn och ungdomar med ångestproblematik, samt deras föräldrar, i grupp.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med behandling av ångest hos barn och ungdomar, samt har grundläggande utbildning i KBT och klinisk erfarenhet av att arbeta med denna metod.

Under utbildningen görs en systematisk genomgång av innehållet och gången i programmet och vad som är viktigt att tänka på när man ska leda en gruppbehandling. Detta varvas med praktiska moment och övningar för att bli trygg med materialet.

Utbildningen fokuserar huvudsakligen på Cool Kids familjeprogram som är det mest använda av de program i Cool Kids-serien som är översatta till svenska, men vi kommer även att beröra tonårsversionen Chilled samt det AST-anpassade programmet.

Materialet i Cool Kids utgörs av terapeutmanual, barnets arbetsbok samt föräldrarnas arbetsbok och vi önskar att du läst dessa före utbildningen. Böckerna ingår i kursavgiften, liksom lunch och för-/eftermiddagsfika båda dagar.

Vänligen observera att eventuella avanmälningar endast kan göras fram till 4 veckor innan utbildningen; därefter är anmälan bindande men kan överlåtas till annan deltagare.