Grundkurser Barn som anhöriga och Barn som far illa - Kristianstad 190924

Grundkurserna ger en allmän ingång till ämnena. Grundkurs Barn som anhöriga har sin utgångspunkt i psykiatrin men är relevant också för somatisk vård. Du kan anmäla dig till en av kurserna eller till båda. OBS! Det är inga fortsättningskurser utan samma som hållits tidigare.

Grundkurs Barn som anhöriga under förmiddagen.
Målgrupp: All personal inom hälso- och sjukvården.

Grundkurs Barn som far illa under eftermiddagen.
Målgrupp: I första hand kontaktpersoner/barnombud men andra medarbetare är också välkomna.
Innehåll: När möjligheterna att leva upp till anmälningsskyldigheten stärks, utvecklas även det förebyggande arbetet, såsom strategierna för utforskande samtal, extra besök, tidiga insatser, eller att tidigt väcka frågan om stöd till familjen. Hur kan vi skapa goda förutsättningar för vården och samhället i övrigt att samverka?
Kursen är intygsgrundande för delmål inom området barn som far illa och anmälningsplikt inom ST-utbildningen.

Omfattning: Båda kurserna är en halvdagsutbildning.

Max antal: 15 deltagare per tillfälle. Vid fullbokning hänvisar vi till annat tillfälle. 

Under hösten 2019 hålls kurserna på nedanstående datum och plats. Det finns en anmälan för varje datum och ort.

Kristianstad 190924
Barn som anhöriga
Barn som far illa

Kl 09.00-12.00
Kl 13.00-16.00
Malmö 190930
Barn som anhöriga
Barn som far illa

Kl 09.00-12.00
Kl 13.00-16.00
Lund 191014
Barn som anhöriga
Barn som far illa

Kl 09.00-12.00
Kl 13.00-16.00
Ystad 191028
Barn som anhöriga
Barn som far illa

Kl 09.00-12.00
Kl 13.00-16.00
Malmö 191113
Barn som anhöriga
Barn som far illa

Kl 09.00-12.00
Kl 13.00-16.00
Helsingborg 191118
Barn som anhöriga
Barn som far illa

Kl 09.00-12.00
Kl 13.00-16.00
Kristianstad 191127
Barn som anhöriga
Barn som far illa

Kl 09.00-12.00
Kl 13.00-16.00
Lund 191204
Barn som anhöriga
Barn som far illa

Kl 09.00-12.00
Kl 13.00-16.00