Bra mat för äldre

En grundutbildning med fokus på att behandla och förebygga undernäring hos äldre. Utbildningen arrangeras av VE Geriatrik och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Utbildningens mål

 • att ge ökad kunskap om äldre personers energi- och näringsbehov.
 • att verka för att äldre personer med otillräckligt energi- och näringsintag upptäcks tidigt.
 • att ge fördjupad kunskap och praktiska råd för att optimera nutritionen hos äldre.
 • att ge fördjupad kunskap om måltidsmiljöns betydelse.

Innehåll

 • uppmärksamma patienter med dålig aptit:
    BMI, ätproblem, ofrivillig viktnedgång
 • kostbehandling vid undernäring samt övervikt
 • äldre personers energi- och näringsbehov
 • kost- och vätskeregistrering
 • måltidsordning
 • energi- och proteintät kost
 • kostbehandling vid sår
 • konsistensanpassad kost
 • diabeteskost
 • måltidsmiljöns betydelse
 • patientfall med diskussion

Målgrupp

Målgrupp är det multiprofessionella teamet: enhetschefer, sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor, vårdbiträden, köksansvariga samt övrig nutritionsintresserad personal inom verksamheter som riktar sig till äldre både inom sluten- och öppenvården samt på äldreboenden.

Föreläsare

Linda Jonsson, leg dietist, VE Geriatrik, Skånes universitetssjukhus, SUS, Malmö

Kursdatum: 26 november 2019
Kurstid: kl. 08.30 - 16.00
Lokal: Tidskriften, Jan Waldenströms gata 5, SUS, Malmö
Sista anmälningsdag: 15 november 2019
Kursavgift: 1000: - (exkl. moms), inkl. kursmaterial, lunch, fika för- och eftermiddag.
OBS! Anmälan är bindande men inte personlig!
Begränsat antal deltagare!
Har du frågor? Kontakta dietist Linda Jonsson e-post: Contact